Музикотерапевтична технологія

В нашій школі, впроваджується в початковій школі з 1-4 класи включно.

Унікальність «ПіснеЗнайки» 

полягає в тому, що, використовуючи оригінальні навчальні пісні, 
створені на принципах музикотерапії професійними поетами, 
композиторами, виконавцями, 
інтегровані навчальні посібники (книги, аудіо- і відеодиски) 
вдається організувати навчальний процес 
на принципово новій психофізіологічній основі - мозковій інтеграції
в гармонійному режимі діяльності головного мозку: 
активній і збалансованій участі правої й лівої півкуль; 
слухового, зорового й рухового каналів сприйняття інформації;

урівноважені психоемоційної сфери.

Гармонізація вищої нервової діяльності в процесі навчання з «ПіснеЗнайкою» 
є дієвим засобом поліпшення успішності, 
важливим фактором збереження фізичного, психічного, 
духовного і соціального здоров'я.

З «ПіснеЗнайкою»діти із задоволенням 
засвоюють знання шкільної програми, 
учаться швидко читати, вивчають граматику, 
засвоюють математику, знайомляться з природоюзгідно з інноваційними методиками лише в режимі адаптації без перевтоми і стресу
уникаючи перевантаження лівої півкулі, 
шкільної дезадаптації.


«ПіснеЗнайкa» запобігає емоційному вигорянню педагогів, 
поліпшує стресостійкість і взаєморозуміння дітей і дорослих.

Медико-педагогічна технологія «ПіснеЗнайка» - 
гармонізувальна, особистісно-орієнтована
корекційно-оздоровча, розвивальна технологія; 
технологія навчання здоров'я й виховання культури здоров'я; 
технологія організації пізнавальної діяльності та організації спілкування; 
технологія інноваційної діяльності.

Використовуючи одну цю інноваційну технологію педагог має змогу одночасно досягати результату гармонізації учнів і педагогів, 
можливого при використанні декількох педагогічних 
і медико-психологічних технологій. 
При цьому заощадити багато часу на підготовку 
уроків і занять, а також у процесі навчально-виховної діяльності з дітьми. 
Це дає можливість уникнути перевантажень, 
мати достатньо часу на творчу діяльність, гру, відпочинок та діяльність, спрямовану на розвиток здібностей і талантів дітей.