Історія

  Червонослобідська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів функціонує з 1992 року, розташована в с.Червона Слобода, Макарівського району, Київської області. Розрахована на 168 учнів. Приміщення школи типове. Мікрорайон школи охоплює села: Червона Слобода, Рожів, Юрів, Копіївка Макарівського району Київської області.

     У 2009 році за високі досягнення і внесок у розвиток освіти і науки України нагороджено дипломом "Флагмани освіти і науки України ".

Основні пріоритети в роботі закладу:

 • створення передумов для всебічного розвитку дитини;
 • використання передових науково-педагогічних та інформаційних технологій у освітньому процесі;
 • комплексна система позакласної та позашкільної роботи, направлена на реалізацію творчих, духовних, інтелектуальних потреб  кожної дитини.

Напрямки модернізації закладу:

 • забезпечення економічних і соціальних гарантій для професійної самореалізації педагогічних працівників, підвищення їх соціального статусу;
 • запровадження освітніх інновацій, інформаційних технологій;
 • створення ринку освітніх послуг та його науково-методичного забезпечення;
 • посилення ролі органів місцевого самоврядування, активізацію участі батьків, піклувальних рад, меценатів, громадських організацій, фондів, засобів масової інформації у освітній, науково-методичній, економічній діяльності навчального закладу, прогнозуванні його розвитку, оцінці якості освітніх послуг;
 • виховання особистості, яка усвідомлює свою належність до українського народу, сучасної європейської цивілізації, орієнтується в реаліях і перспективах соціокультурної динаміки, підготовлена до життя і праці у світі, що змінюється;
 • збереження та збагачення українських культурно-історичних традицій, виховання шанобливого ставлення до національних святинь, української мови;
 • виховання людини демократичного світогляду, яка дотримується громадянських прав і свобод, з повагою ставиться до традицій, культури, віросповідання та мови спілкування народів світу;
 • формування у дітей та молоді сучасного світогляду, розвитку творчих здібностей і навичок самостійного наукового пізнання, самоосвіти і самореалізації особистості;
 • підвищення кваліфікації кадрів, здатних до творчої праці, професійного розвитку, освоєння та впровадження наукоємних та інформаційних технологій;
 • стимулювання у молоді прагнення до здорового способу життя.
Школа з висоти пташиного польоту
Школа з висоти пташиного польоту