Правила прийому дітей

Нормативна база:

  • Лист МОНУ № 1/9-471 від 22 липня 2019 року "Щодо окремих питань переведення учнів закладу загальної середньої освіти до наступного класу"

  • Наказ МОН № 621 від 08.05.2019 року "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 14 липня 2015 року № 762"

  • Постанова КМУ №684 від 13.09.2017 "Про затвердження Порядку ведення обліку дітей шкільного віку та учнів"

  • Наказ МОН України від 16.04.2018 № 367 «Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05 травня за № 564/32016

  • Лист МОН України від 08.05.2018 № 1/9-292 " Лист-роз'яснення щодо застосування окремих положень нового Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти"

Порядок подачі документів для вступу до закладу освіти 

Батьки або особи, які їх замінюють, надають такі документи:

Документи  (у файлі) :

1) заява від одного з батьків (заповнюється в закладі) + дані паспорта,того хто подає документи;

2) свідоцтво про народження дитини (копія);

3) медична довідка дитини Форма № 0086-1 / о та Форма №063/о про щеплення;

Прийом до закладу здійснюється на безкоштовній основі, без проведення вступних випробувань, тестувань та співбесід (з 09:00 -16:00)

До першого класу зараховуються, як правило, діти з шести років, які за результатами медичного обстеження не мають протипоказань для систематичного шкільного навчання.