Права учнів

Учні мають право:

 • на вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять; 
 • на користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною та лікувально-оздоровчою базою навчального закладу; 
 • на доступ до інформації з усіх галузей знань; 
 • брати участь у різних видах науково-практичної діяльності: конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо; 
 • брати участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу; 
 • брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу, дозвілля учнів (вихованців);
 • брати участь у добровільних самодіяльних об'єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо; 
 • на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, що порушують права; 
 • на безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці; 
 • на відпочинок під час перерв, у неділю, святкові та канікулярні дні.

Учні зобов'язані:

 • оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати загальнокультурний рівень; 
 • дотримуватися вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку; 
 • бережливо ставитись до державного, громадського і особистого майна; 
 • дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм; 
 • брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством; 
 • дотримуватися правил особистої гігієни; 
 •  піклуватися про своє здоров'я і безпеку свого життя і однокласників; 
 • дотримуватись чистоти і порядку в приміщенні та на території закладу; 
 • діяти на благо навчального закладу, піклуватися про честь і авторитет установи; 
 • дотримуватись правил співдружності (поважати погляди та переконання інших людей, поважати жінок, дівчат, працівників навчального закладу, піклуватись про батьків, допомагати їм у веденні домашнього господарства); 
 • дотримуватися ділового стилю одягу; 
 • займатись самообслуговуванням, брати участь у суспільно-корисній праці з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей, нормативів та вимог гігієни.

Учням забороняється:

 • допускати прояви грубості, вульгарності; 
 • палити у приміщеннях і на території навчального закладу; 
 • використовувати петарди; 
 • вживати алкогольні вироби, наркотичні та токсичні речовини; 
 • псувати державне, громадське та особисте майно.

Заохочення і покарання учнів:

Учні, які відзначилися у навчанні, праці, заохочуються подякою із занесенням до особової справи, Похвальним листом "За відмінні успіхи у навчанні", Похвальною грамотою "За особливі успіхи у вивченні окремих предметів", цінними подарунками, туристичними путівками тощо. 
По закінченні школи учні, які мають високий рівень навчальних досягнень, нагороджуються Похвальними грамотами, золотими і срібними медалями. 
За рішенням виконкому для учнів, які мають високий рівень навчальних досягнень, та переможців олімпіад встановлюються учнівські стипендії. 
У випадку порушення норм і правил поведінки, псування шкільного майна, навчального обладнання, невиконання внутрішнього розпорядку школи, до учнів можуть застосовуватися такі міри дисциплінарного покарання: 
 • зауваження вчителя; 
 • зауваження чи догана директора школи; 
 • догана директора школи у присутності всіх учнів; 
 • направлення подання щодо порушника до підрозділу кримінальної міліції у справах неповнолітніх для вирішення питання про притягнення батьків (осіб, що їх замінюють) до адміністративної відповідальності та взяття на профілактичний облік у встановленому Законодавством порядку; 
 • клопотання про позбавлення учня статусу школяра, виключення зі школи. 
Рішення про позбавлення статусу школяра приймається на загальних зборах колективу з урахуванням думки органів учнівського самоврядування, громадської думки та погодження із відділом у справах сім'ї та молоді. 
Учні, які порушили адміністративне право або вчинили злочин, за поданням правових органів ставляться на облік, як правопорушники, а в разі притягнення до кримінальної відповідальності - виключаються зі школи. 
За нанесення умисних матеріальних збитків майну чи обладнанню учнями субсидарну матеріальну відповідальність несуть батьки або особи, які їх замінюють.